SGAE Actua

INPRIMAKIA SGAE Actua

*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*
*
 
*
 
*
 
*
 

Norberaren datuak babesteko klausula: Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoaren arabera (1999ko abenduaren 13ko 15/1999), eskaera-orri honetan azaldutako datu guztiak SGAEren ardurapeko fitxategian gordeko dira, eta SGAEren Gizarte eta Laguntza arloaren prestazioak kudeaketa administratiborako erabiliko dira. Datu horiek jakinarazi ahalko zaizkie SGAE-Fundazioari eta Autore Institutuari, gizarte egileei eta ahalmen duen Administrazioari. Eskaera- orri hau sinatzeak baimentzen du azaldutako datuen erabilera. Norberaren Datuak Babesteko Oinarrizko Eskubidearen titularrak datuok eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da ondoko helbidean: SGAE. Fernando VI kalea 4. 28004 Madril. Laguntza eskuratzeko hirugarrenen datuak emanez gero, aurretiko baimena eskatu behar zaio interesdunari. Halaber, SGAEren norberaren datuen erabilera jakinarazi beharko zaio
;