SGAE Sol•licitud d’ajut a l’habitatge

SOL•LICITUD D’AJUT A L’HABITATGE

Dades del sol•licitant

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

Clàusula de protecció de dades: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la sol•licitud de la prestació corresponent formaran part del fitxer Ajuts Socis, titularitat de la SGAE, amb la finalitat de gestionar els ajuts o prestacions sol•licitats a l’empresa. Les dades que ens faciliti podran ser cedides a la Fundació SGAE, com també a l’Institut Autor, a agents socials i a l’Administració amb competència en la matèria. Amb la seva signatura, ens atorga el consentiment per dur a terme l’esmentat tractament de les seves dades. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se a la SGAE, carrer de Fernando VI, 4, CP 28004 Madrid. En cas que per a la sol•licitud de l’ajut o la prestació ens comuniqui dades de tercers, n’haurà d’haver sol•licitat el consentiment i haver informat la persona afectada sobre el tractament de les seves dades per part de la SGAE.


*
;


;